top of page
Dieter Veulemans Asger De Loof Frederik Loys Officemanagement Arteveldehogeschool Gent Eve

BUSINESS LABS - expertise by experience

Welkom bij de Business Labs van Organisatie & Management, waarbinnen studenten de mogelijkheid krijgen om een opdracht/project/vraagstuk/consultancy uit te voeren voor een organisatie (business- of maatschappijgericht). 

 

We geloven sterk in het opbouwen van expertise door ervaring. Een authentieke, reële case behandelen als student biedt een geloofwaardig beeld over de job, sector en daarbij horende opdrachten. Bijkomend krijgen de studenten op deze manier ook de kans om relevante output te creëren. Het eindresultaat van dergelijke case kan dan ook worden geïmplementeerd of kan dienen als basis voor verder onderzoek of bijkomende beslissingen.

 

Business Labs wordt op deze manier een echt praktijkbad

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de coördinator van de Business Labs voor de opleiding Organisatie en Management, Julie Van Couter (julie.vancouter@arteveldehs.be)

Met onze Business Labs reiken we duidelijk de hand naar bedrijven en de bredere maatschappij. Eender welke organisatie of vereniging kan een aanvraag indienen bij onze opleiding om een gesteld probleem aan te pakken. Een buurtfeest organiseren? Een extra HR-consultancy laten uitvoeren? Een bijkomend onderzoek doen in functie van een maatschappelijk vraagstuk? Alles is mogelijk, zo lang het tot de expertise van de opleiding Organisatie en Management behoort (domeinen event & project management, human resources, taal en interculturaliteit).

 

De opleiding zal steeds bij de aanvraag evalueren of het voorgestelde project haalbaar is voor onze studentengroep, mits de nodige begeleiding en coaching. We willen hiermee aantonen dat de opleiding een partner kan zijn voor de bredere omgeving (werkveld en maatschappij). 

 

Binnen Business Labs kunnen verschillende opdrachten aan bod komen: 

  • Projectopdracht: een concreet project of event uitwerken en/of organiseren voor een bedrijf, de buurt of de opleiding. Een aantal Event Projects uit de afstudeerrichting EPM krijgen ook de mogelijkheid om via Business Labs extra tijd te investeren in hun project. 

  • Consultancy-opdracht: een case vanuit een bedrijf, de buurt of de opleiding waarvoor een advies zal worden uitwerken. 

  • Onderzoeksopdracht: een onderzoeksvraag waarop een antwoord wordt geformuleerd. Dit onderzoek kan ook een voor- of na-onderzoek zijn van de bachelorproef of een deelonderzoek van een lopend onderzoek binnen het expertisenetwerk Business & Management. 

> Registreer vandaag nog uw project <

125 UREN

Studenten die voor Business Labs kiezen, tekenen in voor 5 studiepunten ofwel ongeveer 125 uren aan tijdsinvestering.

2 SEMESTERS

Studenten kunnen aan uw project werken van oktober tot januari of februari tot juni. Het ideale timeframe wordt in onderling overleg besproken.

OPDRACHT

Elke bedrijfsrelevante opdracht kan u registreren. Zowel projectopdrachten, consultancy- of onderzoeksopdrachten.

KEUZEVAK

Business Labs is een keuzevak, waarvoor studenten kunnen inschrijven op projectbasis. Studenten dienen hun keuze te motiveren.

STUDENTENTEAM

Elk project krijgt een team toegewezen van gemotiveerde studenten. Studententeams bestaan idealiter uit 3 leden.

BEGELEIDING

Studenten krijgen een coach vanuit de opleiding en dienen zelf (indien mogelijk) op zoek te gaan naar een sectorcoach.

"Ik ben echt fier op de studenten Organisatie en Management die voor ons werkten rond de organisatie van evenementen in verschillende steden. Het resultaat is merkbaar beter dan dat van andere onderwijsinstellingen waarmee ik al gewerkt heb."

 

Alain D'Haese - COO & Head of Venues EasyFairs Belgium

bottom of page