top of page

De intensieve BAP-week: niet voor doetjes

De bachelorproef, kortweg BAP, is samen met de eindstage het sluitstuk van de driejarige bacheloropleiding Organisatie & Management. De 'intensieve BAP-week' voor de derdejaars ligt achter ons: tijd voor een terugblik met BAP-coördinator en -coach Laurence Turcksin en student Organisatie & Management Rinus Quaegebeur. "Meerwaarde voor het werkveld: daar draait het om."


De zogenoemde intensieve BAP-week in het derde jaar maakt deel uit van een volledig vernieuwd BAP-traject. Dat kwam tot stand dankzij de feedback van bedrijven en studenten en begint al in het eerste jaar met enkele voorbereidende vakken (zie visual). "Het effectieve BAP-werk start in het tweede jaar", schetst BAP-coördinator Laurence Turcksin. "Studenten brengen dan een onderzoeksvraag uit hun participatiestage mee naar de campus. Dat kan een probleemstelling zijn, maar net zo goed een trend rond digitalisering, burn-out, multiculturaliteit ... Het opzet moet altijd oplossings- en praktijkgericht zijn voor het werkveld."

Officemanagement Arteveldehogeschool Gent bachelorproef intensieve BAP-week BAP-traject

In het verleden haalden studenten Organisatie & Management de pers met hun BAP rond de Gentse koopzondagen. Na een jaar Shop-op-Zondag voerden ze een succesmeting uit. "Dit jaar gaat een groepje dan weer op zoek naar manieren om festivals duurzamer te maken", vertelt Turcksin. "In het tweede jaar pitchen de studenten hun concept, een coach en sidekick evalueren. Daarna vormen ze per drie, afhankelijk van hun interesses, een BAP-groepje."


Eigen zaak


Officemanagement Arteveldehogeschool Gent Idea Factory Evelyne Lieven Desomville Margot Van den Bossche
Evelyne, Lieven en Margot van Idea Factory helpen studenten hun ondernemersdroom waar te maken.

In het derde jaar, bij het begin van het tweede semester, is er dan de intensieve BAP-week: vijf dagen boordevol interactieve sessies met BAP-coaches/docenten rond topics als data-analyse, wetenschappelijk schrijven en je BAP onder de aandacht brengen van het brede publiek. "Studenten kunnen ook luisteren naar best practices van alumni", zegt Turcksin. "En studenten die van een ondernemersjury een go hebben gekregen voor het businessplan dat ze voor het vak Financieel management moesten opstellen, kunnen dat uitwerken als BAP. Idea Factory helpt hen dan hun idee te verbeteren richting een eigen zaak."


Grote namen


Officemanagement Arteveldehogeschool Gent bachelorproef intensieve BAP-week sessie
Een sessie tijdens de intensieve BAP-week.

Nieuw is ook de aanwezigheid van een externe promotor, zowel op coachingsmomenten als tijdens de eindevaluatie. Niet zelden gaat het om een grote naam uit de bedrijfswereld. "Hans Bourlon zet met veel enthousiasme zijn schouders onder een start-up rond sneakers, terwijl Bob Savenberg meewerkt aan de opstart van een muziekagentschap", vertelt Turcksin. "Samen met docenten delen ze hun passie en expertise met onze studenten. Met de research clinic zetten we trouwens in op professionalisering van docenten die BAP-coach zijn. De kers op de taart is de promotieviering, waar de beste BAP's een award krijgen. Elk jaar opnieuw staat garant voor boeiende ervaringen: dit jaar werken een student uit New York en een student uit Parijs samen aan hun BAP, een ander duo gaat de praktijkwerking van onze afstudeerrichting Event & Project Management doorlichten." Wordt dus vervolgd.


BAP-STUDENT RINUS AAN HET WOORD


Derdejaarsstudent Event & Project Management Rinus Quaegebeur zoomt in zijn bachelorproef in op wegwerpconsumptie op evenementen. Hij volgde onder meer de sessies 'Wetenschappelijk schrijven', 'Kwalitatief onderzoek', 'Kwantitatief onderzoek' en 'Hoe kom je naar buiten met je onderzoek?'.

"Ik vond de intensiteit van de BAP-week best meevallen", lacht Rinus. "De sessies rond kwalitatief en kwantitatief onderzoek, voor mij heel boeiend en misschien de belangrijkste, waren wél best uitputtend. Die theoretisch zware dobbers zou ik op afzonderlijke dagen plaatsen. 'Wetenschappelijk schrijven' was waardevol, maar toch denk ik meer praktische info te halen uit het lesboek Schrijven: van verslag tot eindwerk. In één sessie kan je onmogelijk alles leren."


"Ik begrijp de noodzaak van de sessie 'Hoe kom je naar buiten met je onderzoek?', want je moet de aandacht van potentiële lezers trekken. Dat kan je vooral met een goede, catchy titel. Maar voor mij is dat niet het belangrijkste. Ik wil dat de inhoud voldoet aan de verwachtingen en iets bijbrengt."


Evenwicht zoeken


Los van de intensieve BAP-week: wat vindt Rinus van het volledig vernieuwde BAP-traject? "Het is goed dat studenten al vanaf het tweede jaar voorbereid worden", zegt hij. "Maar tegelijk is dat een mogelijke valkuil. Je kan er niet omheen dat we in het tweede semester van het volgende jaar een opfrissing van de opgedane kennis nodig hebben, terwijl we dan in een heel korte periode veel werk moeten verzetten. Voor sommigen is dat lastig."


"Persoonlijk zou ik liever anderhalve maand continu aan mijn BAP werken om pas daarna op eindstage te vertrekken. Nu combineren we die energie-intensieve projecten en dus is het zoeken naar een soms moeilijk evenwicht. Ik verwacht dus nog even wat stress (lacht). Maar de goede fundering ligt er al."


Meer weten over Arteveldehogeschool als onderzoeks- en expertisecentrum?


Meer weten over OVUR (Oriënteren, Voorbereiden, Uitvoeren & Rapporteren), de onderzoeksmethode van de studenten Officemanagement?

130 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page