top of page

Organisatie & Management onderzoekt: maakt of kraakt taal een kmo of eenmanszaak?

Sinds begin dit academiejaar loopt binnen de opleiding Organisatie & Management een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de impact van taal op de websites van kmo's en eenmanszaken. Met zo'n project wil het nieuwe expertisenetwerk Business & Management zich nog meer profileren als toonaangevend onderzoekscentrum. "De onderzoeksresultaten zijn niet alleen direct inzetbaar voor het werkveld, maar ook voor onze studenten."


Aurélie Welcomme PWO impact taal websites kmo's eenmanszaken Arteveldehogeschool Gent Organisatie & Management
Onderzoekster Aurélie Welcomme.

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, kortweg PWO, is een belangrijke pijler van de bacheloropleiding Organisatie & Management. Onderzoekers van Arteveldehogeschool gaan, vaak in nauwe verbinding met het werkveld, aan de slag om concreet inzetbare producten, diensten of processen te ontwikkelen. Zo zet het expertisenetwerk (ENW) Business & Management onder meer in op duurzaam hr-beleid, procesmanagement en ondernemerschap.


In dat laatste luik kadert het recente PWO rond de impact van taal op de websites van kmo's en eenmanszaken. Onderzoekers van de opleidingen Organisatie & Management en Bedrijfsmanagement slaan daarvoor de handen in elkaar. Bedoeling is om na te gaan hoeveel belang consumenten hechten aan correct taalgebruik en waaraan kmo's en eenmanszaken nood hebben om hun site en eventuele onlinewinkel taalkundig te verbeteren. In december kwam een adviescommissie online samen met daarin onder meer De Taalsector, Unizo en de KU Leuven.


Meerwaarde door corona


"Dit onderzoek zat al jaren in de pijplijn, en in zekere zin was de coronacrisis voor ons een meerwaarde", zegt onderzoekster Aurélie Welcomme. "Door de lockdowns moesten veel kleine handelszaken plots snel schakelen en online gevonden worden. Bovendien is er nog maar heel weinig onderzoek gedaan naar de concrete impact van taal op commerciële websites. Het is allesbehalve evident om aan te tonen dat mensen wegklikken of een product niet kopen door taalfouten: je computer kan bijvoorbeeld net op dat moment een update nodig hebben."


Edris Van Lil PWO impact taal websites kmo's eenmanszaken Arteveldehogeschool Gent Organisatie & Management
Onderzoekster Edris Van Lil.

Het PWO loopt het hele academiejaar en omvat twee fases: een grootschalige enquête waarin consumenten aangeven wat ze belangrijk vinden en diepte-interviews met zaakvoerders over hun ervaringen en bezorgdheden rond hun website of -shop. "We vragen de zaakvoerders onder meer wat hen zou kunnen helpen om hun site taalkundig naar een hoger niveau te tillen", zegt onderzoekster Edris Van Lil. "Een copywriter, een webinar, individuele coaching van een expert ... Vooral dat laatste spreekt aan: onze interviewees geven aan dat ze graag de touwtjes zelf in handen houden. Net als hun zaak moet hun website echt iets van hen blijven."


Belang voor studenten


Nathalie De Boeck PWO impact taal websites kmo's eenmanszaken Arteveldehogeschool Gent Organisatie & Management
Onderzoekster Nathalie De Boeck.

Wat opvalt in de enquête, is dat 87 % van de respondenten aangeeft geen taalfouten te willen zien. Tegelijk vindt 77 % dat een kleine taalfout toch toelaatbaar is. "Veel hangt af van de precieze context", zegt onderzoekster Nathalie De Boeck. "Bij de beschrijving van een huis bijvoorbeeld wegen taalfouten minder zwaar door dan op de website van een advocaat. Dat fenomeen noemen we 'kwaliteitsperceptie'. Consumentenvertrouwen wordt beïnvloed door taal, maar niet in elke situatie evenveel."


Het PWO is ten slotte ook erg bruikbaar voor studenten. "In het postgraduaat Ondernemen met impact en de lessen Digitale marketing kunnen we dankzij het onderzoek duidelijk het belang van een wervende site en content creation aantonen", besluiten de onderzoekers. "En mocht straks blijken dat ondernemers baat hebben bij de frisse blik en de kennis van onze studenten, kunnen we ook hen meenemen naar de werkplek."


Geïnteresseerd om zelf deel te nemen aan het onderzoek? Klik hier om de enquête in te vullen.

 

De drive van onderzoeker Edris Van Lil


Docent Communicatieve Vaardigheden en taalcoach Edris Van Lil, van de opleiding Organisatie & Management, kan dankzij dit PWO haar interesse voor onderzoek perfect combineren met haar passie voor taal. "Een en ander begon te kriebelen omdat ik al langer studenten begeleid die onderzoek doen voor hun bachelorproef", vertelt ze. "Dat ik ook docent/coach Onderzoeksvaardigheden ben, heeft mijn zin in onderzoek alleen maar doen toenemen. Door in gesprek te gaan met bedrijven zie ik nog sterker de meerwaarde van praktijkgericht onderzoek in."

 

306 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page