top of page

Samen blenden werkt: hoe online lessen even "leerrijk en gezellig" zijn als op de campus

Sinds de coronapandemie is ook in de opleiding Organisatie & Management nog meer nood aan heldere afspraken rond blended learning, de combinatie van online lessen, zelfstudie en contactmomenten op de campus. Zo gezegd, zo gedaan: het Samen blenden werkt-PACT was geboren. Maar hoe werkt dat precies, en wat vinden onze studenten er zelf van?


Sarah Schuer Ann-Sofie Lasat Sofie Vispoel Event & Project Management Samen blenden werkt PACT Organisatie & Management Arteveldehogeschool Gent
Stuver-voorzitter Sarah Schuer.

Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Hangouts ...: het rijtje platformen waarmee we elkaar dezer dagen virtueel ontmoeten, is schier eindeloos. Ook onze opleiding is sinds een jaar grotendeels teruggevallen op digitale lessen, en dus was er nood aan een duidelijk afsprakenkader. Waar studenten en docenten aanvankelijk nog in snelheid werden gepakt door de pandemie en bijvoorbeeld verschillende platforms gebruikten voor hun online lessen, is nu een en ander in een vlot leesbaar overzicht gegoten: het Samen blenden werkt-PACT. Dat omvat niet alleen alle afspraken, maar ook concrete tips en tricks om ze toe te passen.


"Van bij het begin was ik nauw betrokken bij de totstandkoming van het pact", zegt Sarah Schuer, derdejaars Event & Project Management en voorzitster van de studentenraad van Organisatie & Management. "Goeie afspraken waren nodig, maar de opleiding heeft daar heel kort op de bal gespeeld. Elke week zit ik minstens een uur samen met opleidingshoofd Sofie Vispoel om de feedback van de studenten door te geven, en dat werpt vruchten af. We vergaderen via Microsoft Teams, ja (lacht). De studentenvertegenwoordigers krijgen veel inspraak en daar maken we graag gebruik van."


Liever pauzes

Ann-Sofie Lasat Event & Project Management Samen blenden werkt PACT Organisatie & Management Arteveldehogeschool Gent
Ann-Sofie Lasat.

De feedback van studenten gaat vooral over heel concrete praktische zaken. "Pauzes tijdens online lessen bijvoorbeeld", zegt tweedejaars Ann-Sofie Lasat. "We hebben liever dat een lesblok langer duurt zodat we elk uur vijf minuutjes van achter het scherm kunnen. Dat is nu ook opgenomen in het pact. De zogenaamde 'coronamodules' op ons digitaal leerplatform Canvas, die tijdens de eerste maanden van de crisis coronagerelateerde info bevatten over onder meer opdrachten, de lesplanning en examens, vonden we top." Na overleg met de studenten werden ook sommige examenroosters gewijzigd waar nodig en wordt minder gebruikgemaakt van de fameuze 'break-outrooms' in Teams.


Groepsgevoel behouden


Een hangijzer is de schermmoeheid bij veel studenten en hun verlangen om weer samen te studeren op de campus. "Na lange online contactblokken zijn we echt uitgeput", zegt Ann-Sofie. "Voor docenten is het ook niet makkelijk om in dezelfde interactiviteit te voorzien zoals in een normale les. Alle camera's tegelijk inschakelen, is niet voor iedereen evident omdat dat veel vraagt van je computer." Een voordeel van digitale lessen is dat ze makkelijk kunnen worden opgenomen om later te herbekijken. "Maar dat is een beetje een tweesnijdend zwaard", zegt Sarah. "Een minderheid van de studenten vindt het daardoor niet nodig om de les bij te wonen, en dat is jammer. We hebben daarom een voorstel klaar om een lesopname enkel beschikbaar te stellen voor wie gewettigd afwezig is. Zo behouden we toch zo veel mogelijk ons groepsgevoel."

Ten slotte zijn Sarah en Ann-Sofie erg te spreken over de directe communicatie met docenten. "Als we een mail sturen, krijgen we nog diezelfde of ten laatste de volgende dag antwoord", klinkt het. Die docenten krijgen in het pact trouwens handvaten aangereikt om hun online lessen zo motiverend en interactief mogelijk te houden. Op hun beurt wordt aan studenten gevraagd om naar een digitale les te gaan zoals ze naar de campus zouden gaan. "Zo blijft het even leerrijk en gezellig." #samenwerkt #samenblendenwerkt

 

En de docenten?


Vanzelfsprekend werden ook de docenten Organisatie & Management veelvuldig gehoord bij de totstandkoming van het Samen blenden werkt-PACT. Meerdere docenten en de dienst Integrale Kwaliteitszorg van Arteveldehogeschool werden bevraagd om het pact mee vorm te geven.

 

Het Samen blenden werkt-PACT in een notendop

Ann-Sofie Lasat Sarah Schuer Sofie Vispoel Event & Project Management Samen blenden werkt PACT Organisatie & Management Arteveldehogeschool Gent
Ann-Sofie Lasat Sarah Schuer Sofie Vispoel Event & Project Management Samen blenden werkt PACT Organisatie & Management Arteveldehogeschool Gent

135 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page